EX - soubor nových českých norem

EX - soubor nových českých norem

DOPRODEJ!!!

Zcela nová ČSN EN 60079-14, ČSN EN 60079-17 s komentáři a množstvím praktických informací. Vydání k 4.6.2009, formát A4,

  1. ČSN EN 60079–17  Revize a preventivní údržba elektrických zařízení [ed. 3]   +KOMENTÁŘ k normě
  2. ČSN EN 60079–14  Elektrická instalace v nebezpečných prostorách [ed. 3] – 2009
  3. Statická elektřina
  4. Vzorové revize v prostředí s nebezpečím výbuchu
  5. Elektrická zařízení v prašném prostředí
  6. Nař. vl. č. 406/2004 o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
  7. Praktická pomůcka – označování zařízení Ex
  8. Ochrana před bleskem v prostředí s nebezpečím výbuchu
  9. Testové otázky a další pomůcky


letáček http://www.ielektro.com/letaky/ex.pdf

 


DOSTUPNOST
Produkt obvykle skladem

400,-Kč bez DPH        

© 2007 Irena Satinská - IRIS , webdesign: www.i-pages.cz