Bezpečnost elektrických zařízení (vyh. 50/78 Sb.)

Bezpečnost elektrických zařízení (vyh. 50/78 Sb.)
Podle nových a aktualizovaných předpisů.
Určeno pro školení z vyhlášky 50/78 SB.
273 stran, velikost A5

Obsah: Základní hlediska, ochrana, provedení instalace, el.vedení, značení vodičů a svorek, přístroje, revize, obsluha a práce, právní předpisy, použitá literatura

Elektrotechnických předpisů je po harmonizaci norem v rámci EU značné množství a každý předpisobsahuje plno informací a není možné, aby je elektrotechnik všechny znal a pamatoval si jejich obsah. V praxi je stejně nezbytné hledat přímo originální znění textu a to v normách.

Aby byl každý jednotlivec aspoň částečně tzv.„ v obraze“, je v dalším textu uveden komentář k vybraným předpisům, které by měly být součástí základních znalostí každého elektrikáře, projektanta nebo revizního technika na silnoproudých zařízeních. Výběr byl sestaven hlavně z informací lektorů předaných posluchačům na přednáškách 52 konferencí elektrotechniků, zaměřených hlavně na normy souboru ČSN 33 2000 resp. další důležité normy, ale také na obecně platné závazné právní předpisy, které musí respektovat každý elektrotechnik při činnosti související s el. zařízením.

Text je tedy volně zpracován jako příprava pro školení a zkoušky elektrotechniků bez nároku na úplnost sdělení jednotlivých ustanovení předpisů a je aktualizován pravidelně s každým jeho vydáním.

Jen dobrou znalostí předpisů platných v zemích EU a známou českou zručností a precizností své činnosti můžeme zdárně konkurovat i ostatním zahraničním elektrotechnikům.  
DOSTUPNOST
Produkt obvykle skladem

400,-Kč bez DPH        

© 2007 Irena Satinská - IRIS , webdesign: www.i-pages.cz