Ochrana před bleskem a přepětím - soudní znalci

Ochrana před bleskem a přepětím - soudní znalci

Vyprodáno

V této plnobarevné obrázkové knize "Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců" jsou shrnuty nejen poznatky a vědomosti autorů, ale i dalších soudních znalců v daném oboru. Vychází přitom ze svých dlouhodobých praktických zkušeností při kontrolních činnostech na území České a Slovenské republiky. Při zpracování autoři respektovali stávající platné legislativní předpisy a normy v ochraně před bleskem a přepětím dle ČSN EN 62305 a STN EN 62305.

   Tato odborná publikace je vhodná nejen pro projektanty, revizní techniky, elektrotechniky, ale také pro studenty středních a vysokých škol.

   Úvodní kapitola je věnována fyzikálním příčinám vzniku blesku a přepětí včetně jejich účinků. Ve druhé kapitole se autoři zaměřují na prevenci před vlivy úderu blesku a přepětí s ohledem na ochranu osob, zvířat a majetku. Třetí kapitola je věnována popisu a vysvětlení jednotlivých rizik, včetně legislativních požadavků. Čtvrtá kapitola bezprostředně navazuje na kapitolu třetí s tématikou vyhledávání rizik pro fotovoltaické systémy, mobilní operátory, nebo pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Pátá kapitola popisuje několik soudních případů, včetně objasnění příčiny škody. V šesté kapitole autoři upozorňují na nejčastější projekční a montážní chyby a také chyby, které vznikají nedůslednou činností revizních techniků. Sedmá kapitola je věnována praktickým návrhům a montážím v ochraně před bleskem a přepětím pro rodinné domy, obytné domy, historické objekty a památky, zemědělské stavby, průmyslové objekty, specifické objekty, tj. stanice mobilních operátorů, čistírny odpadních vod, obnovitelné, resp. fotovoltaické zdroje, bioplynové stanice, prostory s nebezpečím výbuchu, telekomunikace. V předposlední kapitole jsou popsány praktické postupy při revizi vnější a vnitřní ochrany před bleskem a přepětím.

   V závěru autoři shrnuli hlavní myšlenky a záměry publikace, které jsou vyjádřeny v názvu knihy tj: „Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců.“Recenzní posudek na odbornou publikaci ke stažení zdarma..
 

 

Autoři:            Ing. Jiří Kutáč, Ing. Ján Meravý
Rozsah:           204 stran
Formát:          A4
Vydání:           2010
Vydalo:           SPBI Ostrava
ISBN:              978-80-7385-081-4


DOSTUPNOST
Produkt obvykle skladem

400,-Kč bez DPH        

© 2007 IRIS ELEKTRO s.r.o., | Revizní přístroje | Školení | webdesign: www.i-pages.cz