Reklamační řád
Kontakty
DEHN conduktor, vodič CUI 3500

DEHN conduktor, vodič CUI 3500

Sortiment součástí systému DEHNconductor je rozsáhlý. Významnou součástí je i vodič CUI, jež má za úkol omezovat nebezpečná dotyková napětí. 

Použití a struktura vodiče CUI:
Vodič CUI je vodič s izolaci odolnou proti vysokému napěti, ktera se využivá jako  svodove vedeni. Omezuje dotykova napěti, způsobena bleskovymi proudy v zoně ochrany před  bleskem LPZ 0C. Typickym způsobem použiti jsou izolovane svody v mistech, kde shromažďuji osoby, kde je nepřipustny vyskyt nebezpečnych dotykovych napěti. Použiti vodiče CUI splňuje požadavky normy DIN VDE 0185 Teil 3 (IEC 62305-3) časti věnovane ochraně před nebezpečnym dotykovym napětim. Vodič CUI musi byt uložen bez přerušeni v celem rozsahu zony LPZ 0C, ktera je definovana vyškou 3 metry a dosahem natažene paže dospěle osoby, viz obr. 2 a 3, (DIN VDE V 0185 Teil 4, IEC 62305-1). Prvni 3 metry vodiče se uloži nad zemi, zbytek do země. Z toho vyplyva, že celkova potřebna delka vodiče CUI musi dosahnout 3,5 m resp. 5 metrů. Na obr. 3 je znazorněno použiti vodiče CUI.

 
Uložení vodiče:
K uchyceni/upevněni vodiče CUI se použiva podpěra vedeni do zdiva kat. č.275 222 resp. 275 229 (viz obr. 4 a 5). Při uloženi vodiče CUI přimo na stěnu použijte přiložku kat. č. 275 129. Vodič musi byt uložen kolmo k zemi (viz obr. 4), odstup jednotlivych podpěr vedeni nesmi přesahnout 1 metr. Běžne svodove vedeni o průměru 8 mm (Rd8) se připoji k hlavici vodiče CUI pomoci zkušebni svorky, kat. č. 459 029, nebo pomoci svorky MV, kat. č. 391 051.Vodič CUI je přizpůsoben k uloženi do země. Na spoj ve spodni/dolni časti vodiče se nekladou žadne zvlaštni požadavky. Spoje v zemi je třeba ošetřit proti korozi.


Bezpečnostní pokyny:
Plášť vodiče nesmí být poškozen, např. nesmí být naříznut V místech, kde se shromažďují osoby, musí být kovové okapové roury nahrazeny plastovými. Upozornění zvyšováním délky izolovaného vedení CUI se zvyšuje i dotykové napětí u země.
 
Záruční podmínky:
System DEHNconductor je specialni systemove řešeni. Zaruka firmy DEHN+SOHNE se vztahuje pouze na zařizeni, ktera jsou sestavena vyhradně ze současti firmy DEHN + SOHNE.
www.ielektro.com/vodicCUI.pdf
www.ielektro.com/vodicCUI3500.jpg

2470,-Kč bez DPH        

© 2007 Irena Satinská - IRIS , webdesign: www.i-pages.cz