Revizní přístroj Eurotest XE - ST + MD 1060 zdarma

Revizní přístroj Eurotest XE - ST + MD 1060 zdarma
Eurotest XE je špičkový profesionální multifunkční revizní přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61Použití EUROTESTU:

Měření přechodových odporů a vodivé spojení

Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních šňůr. Lze nastavit mezní hodnotu přechodového odporu.
Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. EurotestXE v této funkci pracuje jako ohmmetr s malým měřicím proudem.

Měření izolačních odporů

Izolační odpory mohou být měřeny napětím 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MW. Je možné nastavit mezní hodnotu izolačního odporu.
V sítích IT lze provádět test hlídačů izolačního stavu a měření chybového unikajícího proudu při stavu jedné závady.

Test proudových chráničů
Lze testovat proudové chrániče typu AC nebo A standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IDN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud ID postupně narůstajícím proudem a samozřejmě i dotykové napětí bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
Okamžité vyhodnocení změřené impedance s ohledem na jištění obvodu. Měření bylo provedeno za proudovým chráničem! Přístroj měří impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi) a zkratový proud.
EurotestXE má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.
Přístroj umožňuje měřit impedanci poruchové smyčky i bez vybavení proudového chrániče. Měření je pak prováděno takovou kombinací měřicího proudu a času měření, která zajišťuje, že nedojde k vybavení proudového chrániče. Použitá metoda zaručuje dobrou přesnost měření.

Měření zemních odporů
Měří se tříbodovou metodou.

Proud, unikající proud
Měří se klešťovým přístrojem; je zobrazována skutečná efektivní hodnota TRMS.

Měření osvětlení
Osvětlení lze měřit pomocí externí sondy.

Sled fází
Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Online monitor napětí a svorek
Příklad informací online monitoru - pro zvolené měření jsou použity všechny tři svorky.  Příklad informací online monitoru - pro zvolené měření jsou použity svorky L a N.  Příklad informací online monitoru - polarita napětí na výstupních svorkách L a N.   

Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použité.

Grafická funkce HELP
Příklad zobrazení grafické funkce HELP.

Zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu a další pomocné informace.

Další vlastnosti
- Paměť pro ukládání výsledků měření.
- Port RS 232 i USB pro připojení k PC.
- PC software EuroLinkXE v české verzi je součástí dodávky.
- EurotestXE má české menu.
- Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
- Umožňuje měření v sítích TT/TN, IT i v sítích s napětím 2 x 55 V a 3 x 63 V.
- K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
- Velmi malé rozměry a hmotnost.
- Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.Technické parametry:

Izolační odpory
Rozsah [MW] 0 ÷ 999,9 (Un > 250 V)    0 ÷ 199,9 (Un £ 250 V)
Rozlišení [MW] 0,001   0,01   0,1   1
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*... (Un £ 250 V)
± (2% z MH + 3 D)*... (Un > 250 V a R < 100 MW)
± 10% z MH*... (Un > 250 V a R ³ 100 MW)
Un  100 / 250 / 500 / 1000 V
In 1 mA

Síť IT - chybový unikající proud při stavu jedné závady
Síť IT - chybový unikající proud při mezním izol. odporu při stavu jedné závady
Rozsah [mA] 0,0 ÷ 9,9    10 ÷ 19    20 ÷ 99
Chyba měření ± (5% z MH + 2 D)*... (I £ 9,9 mA)
± 5% z MH (10 mA < I £ 19 mA)
Mezní izolační odpor nastavitelný v rozsahu 19,0 ÷ 650 kW

Přechodové odpory (jednotlivé měření)
Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*... (R £ 19,99 W)
± 5% z MH*... (R > 19,99 W)
Un, Ik Un = 6 ÷ 9 V, Ik > 200 mA

Vodivé spojení (trvalé měření)
Rozsah [W] 0,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*
Un, Ik Un = 6 ÷ 9 V, Ik < 8,5 mA

Proudové chrániče - obecné údaje
Jmenovitý proud [mA] 10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
Typ proud. chrániče AC nebo A, standardní nebo selektivní

Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče
Rozsah [V] 0,0 ÷ 99,9
Chyba měření (- 0 / +10 %) z MH + 2 D
Měřicí proud  < 0,5 IDN

Proudové chrániče - vypínací čas
Rozsah - standardní [ms] 0 ÷ 300 (½ IDN, IDN)    0 ÷ 150 (2 IDN)    0 ÷ 40 (5 IDN)
Rozsah - selektivní   [ms] 0 ÷ 500 (½ IDN, IDN)    0 ÷ 200 (2 IDN)    0 ÷ 150 (5 IDN) 
Chyba měření ± 3 ms

Proudové chrániče standardní - vybavovací proud ID, vypínací čas při vybavovacím proudu tD a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud
Rozsah ID typ AC: (0,2 ÷1,1)  IDN           typ A: (0,2 ÷1,5)  IDN
Rozsah tD [ms] při ID 0 ÷ 300
Rozsah Ud [V] při ID 0,0 ÷ 99,9

Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud
Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 264 V   45 ÷ 65 Hz

Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud bez vybavení proudového chrániče
Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 10 D)*
Rozsah zkratového proudu 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 264 V   45 ÷ 65 Hz

Skutečná impedance sítě a zkratový proud
Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 440 V   45 ÷ 65 Hz

Zemní odpory
Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99     20,0 ÷ 99,9     100 ÷ 1999
Chyba měření ± (2% z MH + 3 D)*
Aut. test odporu sond ano

Proud a unikající proud pomocí proudových kleští (TRMS)
Rozsah [mA] 0,0 ÷ 99,9     100 ÷ 999     1,00 A ÷ 19,99 A
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*   (I  < 100 mA)
± 5% z MH*   (I  ³ 100 mA)

Osvětlení
Rozsah [lux] 0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
Chyba měření (sonda B) ± (5% z MH + 2 D)*
Chyba měření (sonda C) ± (10% z MH + 3 D)*

Sled fází
Zobrazený výsledek 1.2.3 nebo 2.1.3
Jmenovité napětí [V] 100 ÷ 440

Napětí a kmitočet

Rozsah, chyba měření 0 ÷ 500 V      ± (2% z MH + 2 D)*
Rozsah, chyba měření 45,0 ÷ 65,0 Hz      ± 2 D*

Napětí - online monitor
Rozsah, chyba měření 10 ÷ 500 V      ± (2% z MH + 2 D)*

Všeobecně:
Napájení 6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor, rozměr AA (IEC LR6)
Displej maticový LCD s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými  mezemi ano (lze vypnout)
Paměť 500 až 1000 měření
Připojení k PC RS 232 a USB
Aut. vypínání ano
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie CAT III / 600 V
Krytí IP 42
Rozměry 230 x 103 x 115 mm
Hmotnost (bez baterií) asi 1,31 kgRozsah dodávky:
Rozsah dodávky - EurotestXE
  

 Rozsah dodávky EurotestXE

Obj. číslo:

MI 3102
Přístroj EurotestXE           ANO
Tip commander (měřicí hrot se dvěma tlačítky - při měření není potřeba "třetí" ruka) ANO
Kabel pro měření v síťových zásuvkách ANO
Univerzální měřicí kabel - kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek ANO
Krokosvorka černá, 3 ks ANO
Měřicí hroty: 1 ks černý, 1 ks modrý, 1 ks zelený ANO
Sada pro měření zem. odporů s kabely 2 x 20 m a 1 x 4,5 m ANO
NiMH akumulátor, 6 ks ANO
Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů ANO
CD se software EuroLinkXE ANO
Kabel RS 232 ANO
Kabel USB ANO
Brašna na přenášení přístroje a příslušenství ANO
Řemen pro zafixování přístroje kolem pasu ANO
Řemen pro zavěšení přístroje na krk ANO
Návod, kalibrační list, záruční list, kartónový obal ANO


Volitelné příslušenství:
 
A1018 Měřicí kleště pro měření malých proudů 6 400  
A1074 Miniaturní proudové kleště 3 900  
A1110 Třífázový měřicí kabel 800  
A1111 Třífázový adaptér 2 995  
A1154 Měřicí vodič černý, 4 m 250  
A1160 Rychlonabíječ pro 6 ks AA + 6 ks NiMH AA 2 800  
A1170 Plug commander 2 700  
A1172 Sonda pro měření osvětlení, typ B 6 350  
A1173 Sonda pro měření osvětlení, typ C 4 830  
A1196 PC SW EuroLink Pro Plus 5 500  
S2025 Sada připojovacích vodičů pro A1074 320  


DOSTUPNOST
Produkt obvykle skladem

28400,-Kč bez DPH        

© 2007 Irena Satinská - IRIS , webdesign: www.i-pages.cz