Revizní přístroj Eurotest XE 2,5 kV

Revizní přístroj Eurotest XE 2,5 kV

Hlavní rozdíly oproti typu Eurotest XE jsou:

  1. Měří izolační odpor napětím až 2,5 kV, umožňuje diagnostický test izolace: měří parametry PI a DAR.
  2. Umožňuje měřit zemní odpor i dvěma klešťovými přístroji, tj. bez sond a bez rozpojování obvodu.
  3. V izolovaných sítích neměří hlídače izolace a proud při stavu jedné závadyPoužití:

Měření spojitosti

Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních šňůr. Lze nastavit mezní hodnotu přechodového odporu.
Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. EurotestXE v této funkci pracuje jako ohmmetr s malým měřicím proudem.

Měření izolačních odporů, polarizačního indexu PI a dielektrického absorpčního poměru DAR

Izolační odpory mohou být měřeny napětím 100 / 250 / 500 / 1000 V / 2,5 kV do hodnoty až 9,99 GΩ. Je možné nastavit mezní hodnotu izolačního odporu.
Dále lze měřit parametry izolace PI a DAR
.

Test proudových chráničů
Lze testovat proudové chrániče typu AC nebo A standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem a samozřejmě i dotykové napětí bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!). Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení.
EurotestXE má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.

Měření zemních odporů
Lze měřit buď pomocí sond tříbodovou metodou nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování svorek a zatloukání sond

Proud, unikající proud
Měří se klešťovým přístrojem; je zobrazována skutečná efektivní hodnota TRMS.

Měření osvětlení
Osvětlení lze měřit pomocí externí sondy.

Sled fází
Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Online monitor napětí na zdířkách přístroje
Příklad informací online monitoru - pro zvolené měření jsou použity všechny tři svorky.  Příklad informací online monitoru - pro zvolené měření jsou použity svorky L a N.  Příklad informací online monitoru - polarita napětí na výstupních svorkách L a N.   

Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použité.

Grafická funkce HELP
Příklad zobrazení grafické funkce HELP.

Zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu a další pomocné informace.

Další vlastnosti
- Paměť pro ukládání výsledků měření.
- Port RS 232 i USB pro připojení k PC.
- PC software EuroLink Pro v české verzi je součástí dodávky.
- EurotestXE má české menu.
- Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
- Umožňuje měření v sítích TT/TN, IT i v sítích s napětím 2 x 55 V a 3 x 63 V.
- K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
- Velmi malé rozměry a hmotnost.
- Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.

Technické parametry:

Izolační odpory
Rozsah [MΩ] 0 ÷ 999,9 (Un > 250 V)    0 ÷ 199,9 (Un 250 V)
Rozsah [GΩ] 0 ÷ 9,99 GΩ (Un=2,5 kV)
PI, DAR 0,01 ÷ 100,0 (Un≥500 V)
Chyba měření ± (2% z MH + 3 D)* až ± 10% z MH* (dle Un a rozsahu)
Un  100 / 250 / 500 / 1000 V / 2,5 kV
In 1 mA

Spojitost (jednotlivá měření, proud ±200 mA)

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*... (R ≤ 19,99 Ω)
± 5% z MH*... (R > 19,99 Ω)
Un, Ik Un = 6 ÷ 9 V, Ik ≥ 200 mA

Spojitost (trvalé měření, proud 7mA)
Rozsah [Ω] 0,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*
Un, Ik Un = 6 ÷ 9 V, Ik < 8,5 mA

Proudové chrániče - obecné údaje
Jmenovitý proud [m] 10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
Typ proud. chrániče AC nebo A, standardní nebo selektivní

Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče
Rozsah [V] 0,0 ÷ 99,9
Chyba měření (- 0 / +10 %) z MH + 2 D
Měřicí proud  < 0,5 IΔN

Proudové chrániče - vypínací čas
Rozsah - standardní [ms] 0 ÷ 300 (½ IΔN, IΔN)    0 ÷ 150 (2 IΔN)    0 ÷ 40 (5 IΔN)
Rozsah - selektivní   [ms] 0 ÷ 500 (½ IΔN, IΔN)    0 ÷ 200 (2 IΔN)    0 ÷ 150 (5 IΔN) 
Chyba měření ± 3 ms

Proudové chrániče standardní - vybavovací proud IΔ, vypínací čas při vybavovacím proudu tΔ a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud
Rozsah IΔ typ AC: (0,2 ÷1,1)  IΔN           typ A: (0,2 ÷1,5)  IΔN
Rozsah tΔ [ms] při IΔ 0 ÷ 300
Rozsah Ud [V] při IΔ 0,0 ÷ 99,9

Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud
Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 264 V   45 ÷ 65 Hz

Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud bez vybavení proudového chrániče
Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 10 D)*
Rozsah zkratového proudu 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 264 V   45 ÷ 65 Hz

Skutečná impedance sítě a zkratový proud
Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 440 V   45 ÷ 65 Hz

Zemní odpory pomocí sond
Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99     20,0 ÷ 99,9     100 ÷ 1999
Chyba měření ± (2% z MH + 3 D)*
Aut. test odporu sond ano

Zemní odpory dvěma klešťovými přístroji
Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 9,99     10,0 ÷ 39,9
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*
Indikace rušivého proudu ano

Proud a unikající proud pomocí proudových kleští (TRMS)
Rozsah [mA] 0,0 ÷ 99,9     100 ÷ 999     1,00 A ÷ 19,99 A
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*   (I  < 100 mA)
± 5% z MH*   (I ≥ 100 mA)

Osvětlení
Rozsah [lux] 0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
Chyba měření (sonda B) ± (5% z MH + 2 D)*
Chyba měření (sonda C) ± (10% z MH + 3 D)*

Sled fází
Zobrazený výsledek 1.2.3 nebo 2.1.3
Jmenovité napětí [V] 100 ÷ 440

Napětí a kmitočet

Rozsah, chyba měření 0 ÷ 500 V      ± (2% z MH + 2 D)*
Rozsah, chyba měření 45,0 ÷ 65,0 Hz      ± 2 D*

Napětí - online monitor
Rozsah, chyba měření 10 ÷ 500 V      ± (2% z MH + 2 D)*

Všeobecně:
Napájení 6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor, rozměr AA (IEC LR6)
Displej maticový LCD s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými  mezemi ano (lze vypnout)
Paměť 500 až 1000 měření
Připojení k PC RS 232 a USB
Aut. vypínání ano
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V
Krytí IP 42
Rozměry 230 x 103 x 115 mm
Hmotnost (bez baterií) asi 1,31 kg
 Rozsah dodávky:
Rozsah dodávky - EurotestXE 2,5 kV
  
 Rozsah dodávky EurotestXE 2,5 kV

Obj. číslo:

MI 3102H CL
Přístroj EurotestXE 2,5 kV ü
Tip commander (měřicí hrot se dvěma tlačítky - při měření není potřeba "třetí" ruka) ü
Kabel se síťovou vidlicí pro měření v síťových zásuvkách ü
Kabel pro měření izolačních odporů napětím 2,5 kV ü
Univerzální měřicí kabel - kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek ü
Krokosvorka černá, 3 ks ü
Měřicí hroty: 1 ks černý, 1 ks modrý, 1 ks zelený ü
Sada pro měření zemních odporů
(měřicí vodiče 2 x 20 m, 1 x 4 m, 2 x kovový kolík)
ü
NiMH akumulátor, 6 ks ü
Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů ü
CD se software EuroLink Pro ü
Kabel RS 232 ü
Kabel USB ü
Brašna na přenášení přístroje a příslušenství ü
Řemen pro zafixování přístroje kolem pasu ü
Řemen pro zavěšení přístroje na krk ü
CD s českou dokumentací ü
Příloha k návodu k používání, kalibrační list, záruční list, kartónový obal ü
 

Volitelné příslušenství:
 
A 1012 Šňůra pro připojení sondy (měřicí vodič) 4 m
A 1018 Klešťový přístroj pro měření malých proudů
A 1019 Klešťový přístroj standardní
A 1026 Měřicí vodič červený 20 m
A 1110 Třífázový měřicí kabel
A 1111 Třífázový adaptér
A 1153 Měřicí vodič černý 20 m
A 1154 Měřicí vodič černý 4 m
A 1160 rychlonabíječ šesti ks akumulátorů AA + 6 ks NiMH akumulátorů AA
A 1164 Měřicí vodič černý 50 m
A 1170 Plug commander (síťová vidlice se dvěma funkčními tlačítky)
A 1172 Sonda pro měření osvětlení, typ B
A 1173 Sonda pro měření osvětlení, typ C
A 1197 Tip commander, třívodičový (měřicí hrot se dvěma funkčními tlačítky)
A 1198 Magnetická kontaktní sonda
A 1244 Tip commander, dvouvodičový, rovný kabel
A 1245 Držák commanderu
A 1256 Plug commander, rovný kabel
S 2027 Sada pro měření zemních odporů 50 m


DOSTUPNOST
Produkt obvykle skladem

33700,-Kč bez DPH        

© 2007 Irena Satinská - IRIS , webdesign: www.i-pages.cz