Nový analyzátor kvality KEW 6310

Nový analyzátor kvality KEW 6310
Před dvěma roky uvedl na trh přední japonský výrobce měřicí techniky unikátní přístroj KEW 6310. Jde o třífázový wattmetr v přenosném provedení , který je vybaven mnoha funkcemi pro běžné měření proudu, napětí, výkonů (W, VA, Var), cosj atd. Všechny tyto veličiny lze přímo zobrazit na LCD displeji, ale i zaznamenávat.
 
Protože přístroj je především určen k monitorování spotřeby energie za účelem úspor, je vybaven jednak velkou pamětí, ale i možností ukládat naměřené výsledky na paměťovou kartu a později pomocí programu vyhodnocovat. Unikátnost a praktičnost přístroje KEW 6300 je v délce záznamu, která může být až několik let. Možnost komunikace přes USB a připojení více přístrojů k programu na PC současně, z něho vytváří vynikající nástroj pro místní monitorování spotřeby energie v průmyslových dílnách, kdy téměř nikdo neví, který stroj má jaký momentální odběr a v jakém je stavu, a kdy z výsledků takovýchto měření může vzniknout podstatná finanční úspora.
Nyní přichází Kyoritsu s novým přístrojem, který konstrukčně (tvarem skříně a filosofií) navazuje na KEW6300. Jedná se o nový analyzátor kvality energie, který podstatným způsobem rozšiřuje schopnosti KEW6300 a nese označení KEW6310. Přístroj je ve stejné skříni, která je poněkud vyšší. Přístroj je vybaven tentokráte barevným grafickým displejem. K ovládání slouží pouze několik tlačítek, která spouštějí dané měření. Další volby jsou prováděny „soft“ tlačítky, u kterých je funkce určena podle momentálního stavu přístroje.
Měřené údaje lze průběžně ukládat do paměti k dalšímu zpracování pomocí dodávaného software. KEW6310 je vybaven opět flash paměťovou kartou s kapacitou až 1GB. Na ní lze ukládat data ve formě souborů, stejně jako na PC. Přístroj je kromě USB konektoru a slotu pro paměťovou kartu, vybaven dalšími šesti konektory pro připojení vnějších zařízení. Jedna dvojice konektorů slouží jako digitální ovládací výstup pro řízení vnějších zařízení. Další dva páry konektorů pak jsou analogové stejnosměrné vstupy 50 mV/500 mV/5 V pro ovládání. Přístroj sám tedy je schopen přijímat analogové řídící signály a podle jejich stavu provádět akce a na druhou stranu sám ovládat přímo vnější zařízení.
V horní části přístroje jsou umístěny jak napěťové, tak i proudové vstupy pro přivedení vstupních signálů. Jak je patrno, přístroj je čtyřkanálový, je tedy schopen měřit a analyzovat kromě signálů tří fází i proud na nulovém vodiči. Zajímavé a užitečné je, že pro čtvrtý kanál lze použít jiný klešťový adapter, například kleště pro unikající proudy KEW8141 a mít možnost záznamu a analýz i velmi malých proudů.
Dalším, velmi užitečným rozšířením přístroje je napájecí adapter KEW 8312, který zajistí napájení z měřené sítě při dlouhodobých měřeních.
Nyní něco o vlastních měřeních, které přístroj nabízí. Prvá sada měření jsou měření energetická. Přístroj nabízí 12 druhů energetických měření, skrývají se pod třemi funkčními tlačítky W, Wh a DEMAND. Jde o měření proudu, napětí, výkonů (W, VA i Var) cosj atd. Dále pak všechna odpovídající měření odběru energie. Velmi zajímavá je možnost měřit regenerativní výkon, což je možnost měřit výkon dodávaný malou soukromou elektrárnou do rozvodné sítě.
Mezi další zajímavosti patří i možnost měření odběru pro úsporu energie, kdy přístroj měří průběžně a kontroluje předem nastavené množství energie. Dojde-li k jeho překročení, lze výše zmíněným digitálním výstupem signalizovat tento stav.
Další sadou měření jsou měření kvality energie. Ta se skrývají pod modrým tlačítkem QUALITY. KEW6310 provádí harmonickou analýzu na proudu, napětí i výkonu do 63 harmonické. Mezi další měření samozřejmě patří monitorování a záznam poklesů, výpadků a překmitů napětí, přechodových jevů i záznam zapínacího proudu, například motorů (inrush). Samozřejmě je vybaven možností měřit nevyváženost napěťovou i proudovou a zobrazit fázorový diagram a v neposlední řadě je vybaven i funkcí osciloskopu pro zobrazení tvaru průběhu proudu či napětí. Ke spuštění této funkce slouží tlačítko označené sinusovkou.

skladem max do 5. dnů

KEW6300 Digitální 3 fázový měřič výkonu a elektrické práce 50 815,- 
KEW6300-00 Digitální 3 fázový měřič výkonu a elektrické práce bez kleští, 30 490,- 
KEW6310-00 Digitální 3 fázový ANALYZÁTOR výkonu a elektrické práce bez kleští, 72 500,- 
KEW6310-01 Digitální 3 fázový ANALYZÁTOR výkonu a elektrické práce, 92 520,- 
KEW6310-03 Digitální 3 fázový ANALYZÁTOR výkonu a elektrické práce, 97 825,-
KEW6310-05 Digitální 3 fázový ANALYZÁTOR výkonu a elektrické práce, 91 065,- 
KEW6310-07 Digitální 3 fázový ANALYZÁTOR výkonu a elektrické práce, 88 160,-
KEW6310-09 Digitální 3 fázový ANALYZÁTOR výkonu a elektrické práce, 87 435,- 
KEW6310-11 Digitální 3 fázový ANALYZÁTOR výkonu a elektrické práce, 100 175,- 


DOSTUPNOST
Produkt obvykle skladem

72500,-Kč bez DPH        

© 2007 Irena Satinská - IRIS , webdesign: www.i-pages.cz