LOCAT 22O B

LOCAT 22O B

Vlastnosti :

• Lokalizátory řady LOCAT jsou určeny pro trasování vedení pod napětím a určení místa zkratu do hloubky až 50cm . Sada sestává z vysílače a přijímače.
• Vysílač LOCAT E220 vysílá do obvodu, na který je připojen, proudové impulsy o kmitočtu 3,5kHz. Tento "signalizační proud protéká od spotřebiče ke zdroji. Tedy vždy jej připojujeme na konec vedení mezi fázi a zem. Vysílač je z trasovaného vedení napájen, jeho odběr je však menší než 5mA a tedy nevybaví ani velmi citlivé proudové chrániče.
• Přijímač LOTAC R detekuje přítomnost magnetické složky pole vytvářeného průtokem proudu vysílače vedením. Přítomnost a intenzita tohoto signálu v daném místě instalace přijímač indikuje zvukově, pro hrubou orientaci a opticky sloupcem LED , jehož výchylka je úměrná intenzitě a nastavení citlivosti přijímače (tři tlačítka / pět poloh nastavení).


DOSTUPNOST
Produkt obvykle skladem

9400,-Kč bez DPH        

© 2007 Irena Satinská - IRIS , webdesign: www.i-pages.cz