MultiServicer MI 2170 - přiložené napětí

MultiServicer MI 2170 - přiložené napětí
Použití: MultiServicer MI 2170 umožňuje provádět revizní měření podle norem ČSN EN 60204-1, ČSN EN 60439-1, ČSN 331600, ČSN 331610,
VDE 701 a VDE 702.

Lze provádět tyto zkoušky a měření:
 1. Zkouška přiloženým napětím 1000 V a 2500 V
 2. Izolační odpor napětím 500 V
 3. Kontrola ochranného obvodu - úbytek napětí na ochranném vodiči při proudu 10A~
 4. Malé odpory proudem 200 mA a 10 A~
 5. Zkouška ochrany před zbytkovým napětím - měření vybíjecího času
 6. Náhradní unikající proud
 7. Rozdílový proud
 8. Dotykový proud
 9. Funkční test spotřebiče - proud odebíraný spotřebičem
Další vlastnosti:
 1. Časovač pro ukončení měření
 2. Nastavitelné mezní hodnoty pro snadné vyhodnocení výsledku měření
 3. Možnost ukládání výsledků do paměti
 4. PC software MultiLink umožňuje přenos dat z paměti a zpracování naměřených hodnot v PC

 


Technické parametry:

Zkouška přiloženým napětím

Zkušební napětí 1000 V / 500 VA         2500 V / 250 VA
Rozsah měření [kV] 0 ÷ 1,50                        0 ÷ 3,00
Rozsah měření [mA] 0 ÷ 500                         0 ÷ 100
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)

Izolační odpory napětím 500 V

Rozsah měření [MW] 0,00 ÷ 19,99
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)

Měření úbytku napětí a odporu ochranného vodiče proudem 10 A~
Rozsah měření [V] 0,0 ÷ 11,99
Rozsah měření [W] 0,000 ÷ 1,999
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)

Měření odporu ochranného vodiče proudem 200 mA
Rozsah měření [W] 0,00 ÷ 19,99
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)

Zkouška ochrany před zbytkovým napětím
Rozsah měření [s] 0,0 ÷ 9,9
Mezní hodnota [V] 60 a 120
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)

Náhradní unikající proud
Rozsah měření [mA] 0,00 ÷ 19,99
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)

Rozdílový proud
Rozsah měření [mA] 0,00 ÷ 19,99
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)

Dotykový proud
Rozsah měření [mA] 0,00 ÷ 1,99
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)

Proud odebíraný spotřebičem

Rozsah měření [A] 0,00 ÷ 15,99
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)

MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

Všeobecně:
Napájení 230 V / 50 Hz
Paměť 50 měření
Připojení k PC RS 232
Přepěťová kategorie III / 300 V
Krytí IP 54
Rozměry 335 x 160 x 335 mm
Hmotnost asi 9,5 kg

 Rozsah dodávky:
- Přístroj MultiServicer
- Měřicí šňůra černá
- Měřicí šňůra červená
- Měřicí hrot černý
- Měřicí hrot červený
- Krokosvorka černá
- Krokosvorka červená
- VN měřicí šňůra
- PC software MultiLink pro Win 95/98/2000/NT/XP
- Kabel RS 232
- Kalibrační list od výrobce
- Návod k používání
- Záruční list
- Kartónový obal

Volitelné příslušenství:

A1095 INS/SUB adapter 1 600  
A1096 HARD adapter 800  
S2012 Sada 2 ks prodlužovacích vodičů 10 m 2 950  


DOSTUPNOST
Produkt obvykle skladem

37999,-Kč bez DPH        

© 2007 Irena Satinská - IRIS , webdesign: www.i-pages.cz